Ratio Educationis - A nevelés- és oktatásügy rendje - Bőrkötéses

A magyar oktatásügy történetének klasszikus dokumentuma Mária Terézia Ratio Educationisként ismert, 1777-ben kibocsátott több száz oldalas uralkodói rendelete, amely megteremtette az egységes és általános állami közoktatást Magyarországon.
 
A magyarul nehezen hozzáférhető dokumentumot az eredeti, latin kiadás tipográfiáját követve, az abban található valamennyi metszetet és nyomdadíszt felhasználva, magyarul közöljük.
 
A könyv terjedelme várhatóan 340 oldal lesz, és Tótfalusi betűtípusból szedve, diósgyőri bordázott papíron készül, aranyozással és dombornyomással díszített egészbőr kötését a Kézművész Könyvkötő Műhely készíti. 
 
250 kézzel számozott példány
 
Várható ára 28 000 Ft
 
Megjelenés időpontja 2012 július.